Luk

Steps i bolighandlen

Hos Din boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

SIGNERING AF KØBSAFTALEN

Køber signerer som regel købsaftalen først. Inden underskriften sættes er det vigtigt, du tjekker, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Når sælger har signeret købsaftalen, tilsender ejendomsmægleren købsaftalen samt de tilhørende dokumenter til os. Vi kontakter dig for at få arrangeret et møde inden advokatforbeholdets udløb.

MØDE

Din boligadvokat foretager en grundig gennemgang af købsaftalen samt de 3-400 siders dokumenter, der som regel hører til købsaftalen. På mødet med din advokat drøfter I de forhold, du skal være særligt opmærksom på, og sammen finder I ud af, hvilke forbehold, der skal tages, før du kan godkende handlen. Dette nedfældes i en godkendelsesskrivelse, som sendes til mægler. På grundlag af denne skrivelse varetager din advokat forhandlingen med mægler, indtil I kan lande en for dig betryggende løsning. Du bliver løbende orienteret om udviklingen i sagen.

DEPONERING AF KØBESUMMEN

Køber deponerer udbetalingen (1. del af købesummen) hos ejendomsmægleren, selvom handlen ikke er endelig. Udbetalingen udgør ca. fem procent af boligens pris og betales til sikkerhed for ejendomsmæglerens salær.

Bankgarantien for restkøbesummen skal din bank stille snarest herefter. Det er sælgers sikkerhed for at du kan erlægge købesummen ved overtagelse af boligen.

FORSIKRINGER

Inden du får disposition over dit hus, skal du have tegnet en ejerskifteforsikring, såfremt en sådan ønskes tegnet. Uanset, om du tegner ejerskifteforsikringen eller ej, er sælger forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien for det ejerskifteforsikringstilbud, som sælger har fremlagt. Endvidere skal du tegne en husforsikring. Vi rådgiver dig grundigt herom.

TINGLYSNING AF SKØDE

Når handlen er blevet endelig, overgår sagen til eftersagsbehandlingen og dit digitale skøde oprettes og lægges klar til signering på tinglysning.dk, hvor både du og sælger skal skal ind og tiltræde det med jeres NEM-ID. Skødet bliver tinglyst med ”anmærkninger”, som er sælgers gamle lån. Din bank sørger for at tinglyse dine nye lån, og sælgers bank sørger for at aflyse og indfrie sælgers lån. Jeres banker koordinerer aflysning og tinglysning internt, men din advokat påser at processen sker hurtigst muligt, således at der kan opnås anmærkningsfrit skøde.

FRIGIVELSE AF KØBESUM

Når der er opnået et anmærkningsfrit skøde (sælgers gamle lån er aflyst), frigives den kontante købesum til sælgeren. Dette sker dog tidligst på overtagelsesdagen. Din advokat forestår frigivelse af købesummen til sælger, når alt er på plads.

REFUSIONSOPGØRELSEN

Det sidste, der skal udarbejdes er refusionsopgørelsen, som skal godkendes af såvel dig som sælger. Refusionsopgørelsen tager højde for udgifter og eventuelle indtægter vedrørende boligen, som er fordelt over året og som opgøres per overtagelsesdagen. Såfremt sælger har betalt ejendomsskatten for resten af året, er køber nødsaget til at refundere denne forholdsmæssigt for de måneder, som køber nu er ejer af ejendommen.

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★