Luk

Mangler ved fast ejendom

Hos Din boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning, hvis du opdager skjulte mangler i din nye ejendom

Hvis du efter at være flyttet ind i din nye bolig opdager nogle væsentlige mangler, du ikke som køber tidligere var blevet oplyst om, kan det være en god idé at have en rådgiver ved sin side til at guide dig igennem processen i forsøget på at finde en løsning med sælger.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

Boligmangelssagspakke – kr. 10.000

  •  Gennemgang af din sag med henblik på at få konkretiseret manglen, herunder sørge for bevissikring af manglen ved hjælp af en byggesagkyndig. Vi kan også bistå dig med at få afholdt en syn- og skønsforretning.

  •  Sammen med dig får vi kortlagt, om det kan betale sig at forfølge kravet – rent procesøkonomisk.

  •  Din Boligadvokat retter henvendelse til sælger eller dennes rådgiver for at finde en løsning.

 

  •  Vi kan tillige være dig behjælpelig med at søge din eventuelle retshjælpsforsikring om dækning til vores bistand af en eventuel retssag.

  •  Såfremt, det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende løsning med sælger, har vi stor erfaring i at føre retssager, herunder udarbejde syns-og skønstemaer i forbindelse med retssagen. Førelse af retssag er ikke en del af Boligmangelssagspakken.
Når man har tegnet ejerskifteforsikring:

Hvis man har tegnet ejerskifteforsikring, skal det vurderes, om der er tale om mangler, som sælger er ansvarlig for - eller mangler, som er dækket af din ejerskifteforsikring. Sælger er ansvarlig for mangler, som falder indenfor en afgivet garanti og mangler, som sælger bevidst har holdt skjult for køber. Sælger er også ansvarlig for ulovlige bygningsinstallationer.

Alle andre mangler er sælger ikke ansvarlig for. De skal således søges dækket af ejerskifteforsikringen eller den bygningssagkyndige, alt efter manglens art.

Når man ikke har tegnet ejerskifteforsikring:

Hvis man ikke har tegnet ejerskifteforsikring, kan sælger gøres ansvarlig for mangler, enten hvis sælger kendte eller burde kende til manglerne, eller hvis sælger ligefrem har garanteret forhold vedrørende ejendommen. I disse tilfælde kan sælger blive erstatningsansvarlig. Herudover kan der blive tale om forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen medfører, at ejendommen har en mindre værdi end det, den er solgt til. For at kunne opnå et forholdsmæssigt afslag, skal der være tale om en mangel, som udgør ca. 3-5 % af ejendommens pris.

Se vores priser her

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★