Luk

Samejeoverenskomst

Få lavet en samejekontrakt med ”spilleregler” for samejet af jeres ejendom.
LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er i store træk, hvordan man skal eje fast ejendom sammen og fastlægger, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres for at undgå en lang og opslidende proces, når man som ugift par ejer en fast bolig sammen - eller måske er flere ejere om at dele et sommerhus.

Derfor kan en samejeoverenskomst også kaldes for et sæt “spilleregler”, som alle involverede parter skriver under på. 

Det er spilleregler for, hvordan man deler udgifterne, mens man ejer ejendommen eller sommerhuset sammen. Der indgår typisk også aftaler om, hvordan sommerhuset skal bruges og deles, hvordan og hvor meget vedligeholdelse man skal have, og hvordan alle kan komme ud af ejerforholdet på en rimelig måde. 

Din Boligadvokat har samlet de mest almindelige spørgsmål og svar til samejeoverenskomst her på siden - scroll længere ned på siden og læs mere.

Har du konkrete spørgsmål til udformningen af din egen samejeoverenskomst, kan du kontakte os på telefon 25 46 32 15 eller via vores kontaktformular. Første samtale er altid gratis og uforpligtende hos Din Boligadvokat.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

Se vores priser her

Hvornår har man brug for en samejeoverenskomst?

Der er flere situationer, hvor samejeoverenskomster typisk kommer i spil. Som regel drejer det sig om: 

  • Ugifte par, som gerne vil eje en fast bolig sammen: Samlevende kærestepar er ikke på samme måde som ægtefæller beskyttet af love og regler, hvis deres fælles bolig skal deles mellem dem, eller hvis én af parterne ønsker at fraflytte og sælge sin andel.

    Derfor kan man som ugift par oprette en samejeoverenskomst for at sikre, at begge parter kan komme ud af deres fælles hjem på en fair måde, hvis forholdet slutter.  

  • Familie eller venner, som gerne vil eje et sommerhus sammen: Hvis man vil eje et sommerhus sammen med andre, er en samejeoverenskomst en god idé og gerne så detaljeret som muligt.

    Det er derfor en god idé på forhånd at være enige om vilkårene for vedligeholdelse, faste udgifter, fordeling af højsæsoner - og ikke mindst de svære ting: hvis nogen vil sælge, hvad der skal ske i forbindelse med skilsmisse eller hvis en af ejerne dør. 

  • Ved oprettelse af ideel anpart: En ideel anpart er en privat aftale om opdeling af en større bolig mellem flere købende parter.

    Oftest drejer det sig om villaer, der bliver opdelt i lejligheder mellem køberne, og i den situation bruges en samejeoverenskomst til at fordele ejernes andele af bygning, matrikel og have eller fællesarealer. 

Hvorfor er en samejeoverenskomst en god idé?

Som tommelfingerregel kan man sige, at en samejeoverenskomst er en god idé, når man ikke er beskyttet af lovgivning, hvis der sker ændringer i ejerforholdet, eller hvis man gerne vil ud af det igen.

Ægtefæller har lovgivning til at hjælpe dem med bodeling i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald, men det har ugifte par ikke på samme måde. Det samme gør sig gældende, hvis flere parter deles om ejerskabet af et sommerhus eller en villa. 

I de tilfælde hjælper en samejeoverenskomst - som er en skriftlig kontrakt parterne imellem, med at foregribe tvister og uenigheder. Man kan i den situation se det som en slags forsikring, man tegner - men håber, man ikke kommer til at bruge. 

En sådan kontrakt indeholder typisk aftalte regler for udgifter, brugsret, vedligehold, egne andele og hvad man gør i tilfælde af salg, skilsmisse eller dødsfald blandt ejerne.

Er samejeoverenskomst og testamente det samme?

Det korte svar er nej - et testamente og en samejeoverenskomst er ikke det samme.

Samejeoverenskomsten gælder i levende live og er i tilfælde af, at ugifte par går fra hinanden, hvorimod et testamente kun er relevant, hvis forholdet slutter på grund af den enes død. 

Derfor er det værd for ugifte par at tage med i overvejelserne, om der også skal oprettes et testamente i forbindelse med fælles boligkøb. Hvis den ene skulle gå hen og dø, og der ikke findes et testamente, er det enten afdødes forældre eller fælles/egne børn, som arver halvdelen af den fælles bolig.

Som samlevende arver man aldrig hinanden, hvis der ikke er udarbejdet testamente.

I sådan en situation kan den efterladte partner risikere at skulle købe enten børn eller svigerforældre ud af sit eget hjem, og det er langt fra alle, som har den mulighed.

Skal en samejeoverenskomst tinglyses?

En tinglysning af en samejeoverenskomst er en offentlig registrering over rettighederne til en fast ejendom. Det betyder, at aftalen er bindende, også for tredjemand, der eksempelvis ikke vil kunne gøre gældende, at vedkommende ikke kendte samejeoverenskomsten.

En samejeoverenskomst mellem kærestepar behøver dog ikke at blive tinglyst. Aftalen er gyldig, når begge parter har underskrevet den.

I situationer, hvor den ene part har en gæld, kan tinglysning af kontrakten dog være en god idé. På den måde sikrer man sig mod at overtage sin ekskærestes private gæld i forbindelse med et brud.

Det er ikke et krav, at samejeoverenskomster tinglyses i forbindelse med ideelle anparter og sommerhuskøb med flere forskellige ejere. Din Boligadvokat anbefaler dog i begge tilfælde at gøre det.

Er du i tvivl om, hvorvidt tinglysning er en god idé, rådgiver vi dig gerne - ring til os på 25 46 32 15.

Hvordan laver man en samejeoverenskomst?

Der findes forskellige måder at lave en samejeoverenskomst på. Den kan både udformes selv af de involverede parter, laves ud fra en onlineskabelon eller med hjælp fra en advokat eller jurist. 

Alle tre fremgangsmåder er lige gyldige, så længe alle involverede parter har underskrevet dokumentet. 

Hvis man vælger at udforme sin samejeoverenskomst selv, er der en mulighed for, at aftalen er mangelfuld og at vigtige pointer bliver udeladt. Det kan i værste tilfælde føre til både langtrukne og dyre konflikter.

Din Boligadvokat er specialiseret i netop at lave samejeoverenskomster. Hos os bliver der taget højde for alle situationer og mulige problemstillinger, og vi vil meget gerne hjælpe med at realisere din boligdrøm med ro i maven.

Hvad koster en samejeoverenskomst?

Hos Din Boligadvokat koster oprettelse og behandling af en samejeoverenskomst 4.000 kroner (ugift par, der køber lejlighed sammen) eller 6.000 kroner (ideel anpart). 

Prisen dækker over en udførlig kontrakt med juridisk sparring på alle de tilføjelser og rettelser, I måtte ønske.

Kontakt Din Boligadvokat på telefon 25 46 32 15 eller via vores kontaktformular. Første samtale er altid gratis og uforpligtende hos Din Boligadvokat.

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★