Luk

BODELINGSskøde

Hos Din boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Vi sørger for at tinglyse dit bodelingsskøde

Ved skilsmisse eller separation kan det aftales, at den ene part overtager den anden parts andel af ejendommen. Hvis man ønsker at blive eneejer at ejendommen, skal der tinglyses et Skilsmisseskøde, hvoraf det nye ejerforhold vil fremgå.

For at vi kan tinglyse dit skøde, skal vi have en kopi af separations- eller skilsmissebevillingen, underskrevet bodelingsoverenskomst, parternes fulde navne, cpr-numre samt oplysning om overtagelsesdagen og købesummen/restgælden samt kontaktoplysninger til de medvirkende banker. Hvis der skal overtages tinglyst restgæld, kræver det godkendelse fra pengeinstituttet, der har pant i ejendommen.

Separations- eller skilsmissebevillingen betyder, at I kan blive fritaget for den almindelige tinglysningsafgift (0,6 % af enten købesummen eller den seneste offentlige ejendomsvurdering), og kan nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på kr. 1.740.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

Tinglysning af bodelingsskøde – KR. 2.800

  •  Tinglysning af bodelingsskødet på tinglysning.dk

  •  Kommunikation med sælger samt parternes respektive banker

Se vores priser her

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★