Luk

Køb af andelsbolig

Hos Din boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

VI ER MED DIG HELE VEJEN, NÅR DU SKAL KØBE ANDELSBOLIG

Der er mange praktiske, juridiske og økonomiske forhold at holde styr på, når man skal købe andelslejlighed. Det kan forekomme temmelig uoverskueligt, og man skulle helst gerne have et overblik, da et køb af andelslejlighed trods alt er én af de større investeringer, man foretager sig i livet.

Din Boligadvokat kan hjælpe dig sikkert igennem processen, indtil du står med nøglen i hånden til din kommende andelslejlighed eller andelsbolig.

Vi arbejder for at sikre dig de bedst muligt handelsvilkår – og holder øje med, at de aftalte vilkår overholdes. Vi drøfter de krav og bekymringer, du måtte have i forhold til dit kommende andelslejlighedskøb, og belyser de ubekendte faktorer, der er.

Vi får forhandlet os frem til en løsning med din ejendomsmægler/sælger og sørger for at holde dig løbende orienteret om udviklingen gennem hele processen.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

RÅDGIVNINGSPAKKE VED AF KØB AF ANDELSLEJLIGHED – kr. 6.800

  •  Vi sikrer dig, at advokatforbeholdet er behørigt indsat i købsaftalen, inden du skriver under.

  •  Vi gennemgår købsaftalen samt alle de tilhørende dokumenter, og sørger for at rekvirere eventuelt manglende dokumenter hos administrator eller ejendomsmægler.

  •  Tjekker andelsforeningens regnskab, generalforsamlingsreferater og evt. kommende renoveringsprojekter for at få overblik over foreningens økonomiske situation.

  •  Vi holder et møde med dig/jer, hvor vi gennemgår alle handlens dokumenter og i samråd med dig/jer bliver vi enige om, hvad der skal stilles af forbehold til ejendomsmægler/sælger.

 

  • Vi udarbejder en skrivelse til ejendomsmægler med eventuelle forbehold eller spørgsmål til handlen, således at vi kan sikre dig bedst muligt.

  •  Vi holder dig løbende orienteret, så snart vi får svar fra ejendomsmægler, bank eller ejendommens administrator.

  •  Vi får koordineret processen med din bank i forhold til tinglysning af dine nye lån, bankgaranti mv.

  •  Vi forestår debitorskifte eller forhøjelse af sikkerheden til ejerforeningen.

  • Gennemgår vurderingsrapporten samt el- og VVS-tjek og får afklaret med dig, om der er bekymringspunkter vedrørende andelslejlighedens stand (eksempelvis manglende vådrumsmembran eller nedsænkede lofter med ulovlige el-installationer bag).

Boligrådgivning med overblik

Hvis du er ved at købe en andelslejlighed, skal du/I være opmærksom på, at der kan være to aftalegrundlag, man skal forholde sig til: Overdragelsesaftalen udformet af administrator/andelsboligforeningen, samt købsaftalen udarbejdet af ejendomsmægleren. Det er vigtigt at undersøge, om der er modstridende forhold i de to aftalegrundlag.

Derudover, skal der ofte indhentes en række dokumenter fra andelsboligforeningens bestyrelse, administrator, vurderingsmand, banken samt pant- og udlægshavere. Dette sørger vi tillige for, såfremt de ikke foreligger.

Når du køber en andelsbolig, erhverver du alene en brugsret til en specifik andelslejlighed. Andelslejligheder adskiller sig på flere parametre fra ejerlejligheder, hvilket Din Boligadvokat naturligvis kan rådgive dig nærmere om.

Endvidere, skal man være særligt opmærksom på andelsbolig foreningens økonomiske situation. Har foreningen optaget variabelt forrentede lån, kan en rentestigning medføre en pludselig stigning i din månedlige boligafgift.

Din Boligadvokat gennemgår også andelsbolig foreningens seneste generalforsamlingsreferater for at klarlægge, om andelsboligforeningen har planer om større renoveringsprojekter, som også kan influere på foreningens – og dermed din økonomi.

Det er også vigtigt at undersøge om, hvordan du hæfter for foreningens gæld, såfremt den kommer i økonomiske vanskeligheder.

Hvis det i andelsboligforeningens vedtægter er bestemt, at andelshaverne hæfter personligt og solidarisk for ejendommens gæld, kan du risikere at hæfte med hele din personlige formue, såfremt foreningen går konkurs. Det er dog mest udbredt, at man alene hæfter med sit andelsindskud (prisen du har betalt for brugsretten til andelslejligheden).

Din Boligadvokat sætter stor ære i at være tilgængelige, så du kan ringe os op når som helst undervejs i processen.

Vores pris er fast, der kommer derfor ikke uventede ekstraomkostninger oveni.

Kontakt os, og vi hjælper dig sikkert i mål.

Se vores priser her

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★