Luk

Byggegrund

Hos Din boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Vi er med dig hele vejen, når du skal købe din byggegrund

Der er mange praktiske, juridiske og økonomiske forhold at holde styr på, når man skal købe en byggegrund. At købe en byggegrund med henblik på opførelse af sit kommende hjem, er én af de største investeringer, man foretager sig gennem livet, hvorfor det er vigtigt at vide, at man ikke ”køber katten i sækken”.

Din Boligadvokat kan hjælpe dig sikkert igennem processen, og vi arbejder for at sikre dig de bedst muligt handelsvilkår. 

Vi holder opsyn med, at entreprisekontraktens vilkår bliver overholdt og varetager dialogen med din bank, således at bankgarantien stilles til tiden og sælgers gamle lån slettes mv.

Vi drøfter de krav og bekymringer, du måtte have i forhold til dit køb af byggegrunden, og belyser de ubekendte faktorer, der er - for at sikre dig, at du kan bygge det hus på grunden, som du drømmer om. Vi får forhandlet os frem til en løsning med din ejendomsmægler og sørger for at holde dig løbende orienteret om udviklingen gennem hele processen.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

RÅDGIVNINGSPAKKE – VED KØB AF BYGGEGRUND– kr. 8.800

  •  Vi sikrer dig, at advokatforbeholdet er behørigt indsat i købsaftalen, inden du skriver under.

  •  Vi gennemgår købsaftalen samt alle de tilhørende dokumenter, og sørger for at rekvirere eventuelt manglende dokumenter.

  •  Vi holder et møde med dig/jer, hvor vi gennemgår alle handlens dokumenter og i samråd med dig/jer bliver vi enige om, hvad der skal stilles af forbehold til ejendomsmægler/sælger.

  •  Vi udarbejder en skrivelse til ejendomsmægler med eventuelle forbehold eller spørgsmål til handlen, således at vi kan sikre dig bedst muligt.  •  Vi holder dig løbende orienteret, så snart vi får svar fra ejendomsmægler, bank eller andre parter.

  •  Vi får koordineret processen med din bank i forhold til tinglysning af dine nye lån, bankgaranti mv.

  • Vi følger op på de vilkår, der er aftalt i entreprisekontrakten og om de overholdes.

  •  Vi rådgiver dig om ekstrafundering, forureningsundersøgelser mv.

  •  Vi udarbejder samt tinglyser dit skøde, og påser at skødet bliver anmærkningsfrit.

  •  Vi udarbejder refusionsopgørelse.

Når man køber en byggegrund, skal det klarlægges om den kan bebygges i forhold til de ønsker, du/I har. Det kan være, at der er begrænsninger herfor i lokalplanen eller i de tinglyste servitutter.

I lokalplanen kan der være vedtaget begrænsninger i bebyggelsesprocenten, bygningshøjde, ejendommens udseende mv. servitutter kan begrænse ens råderet over ejendommen i flere forskellige henseender. Dette rådgiver Din Boligadvokat dig naturligvis grundigt om.

Såfremt man køber en grund med et gammel faldefærdigt hus, man påtænker at rive ned, skal man sikre sig, at det ikke er fredet. Det forhindrer dig som ejer i at rive det ned eller ombygge huset.

Et andet væsentligt forhold er ”grunden kan bære huset”. Skal der ekstrafunderes, og hvad løber de omkostninger op i. Det kan være temmelig omkostningstungt. Derudover, kan de anbefales at lave jordforureningsundersøgelser, så man sikrer sig, at der ikke gemmer sig skjulte oprensningsomkostninger i jorden.

Din Boligadvokat sætter stor ære i at være tilgængelig, så du kan ringe os op når som helst undervejs i processen.

Vores pris er fast, der kommer derfor ikke uventede ekstraomkostninger oveni. Dog skal tinglysningsafgiften til tinglysningsretten afholdes af dig som køber.


Kontakt os, og vi hjælper dig sikkert i mål.

Se vores priser her

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★