Luk

Priser

Hos Din Boligadvokat er vi specialiserede i rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom.
Vi bistår dig igennem hele processen og holder dig løbende orienteret gennem forløbet, så du føler dig tryg.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Faste priser, inklusive moms:

Ejendomshandel
Hus, sommerhus

8.900,-

Ejerlejlighed

8.900,-

Andelslejlighed

7.000.-

Forældrekøb -
Gennemgang af handel og udarbejdelse af lejekontrakt

10.800,-

Købsaftale familiehandel

7.800,-

Køb af byggegrund

8.800,-

Købsaftale (selvsalg)
10.800,- (+ gebyrer til indhentelse af dokumenter)
Projektkøb

9.800,-

Lejekontrakt standard
2.500,-
Entreprisekontrakt

9.800,-

Samejekonkrakt - ugifte samlevende

4.000,-

Samejekontrakt - ideel anpart

12.000,-

Tinglysning af bodeling, skifteretsattest mv

3.000,-

Tinglysning af skøde/bodelingskøde

3.000,-

Mortifikation
7.800,-
Gældsbrev

2.800,-

Mangler ved fast ejendom
10.000,-
Testamente

4.800,-

Ægtepagt

4.800,-

Fremtidsfuldmagt

3.600. inkl. moms.

Bankforbindelse

Klientkonto i Nykredit Erhverv,

Reg.nr. 8117 Konto nr. 1415047

Honoraroplysninger

Honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt medmindre andet aftales og betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges honoraret moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler. 

I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler. 

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★