Luk

Ægtepagt om særeje

Når I som ægtepar vil sikre hver jeres formue eller ejendom i tilfælde af skilsmisse.

LANDSDÆKKENDE BOLIGADVOKAT 
|
FAST LAVT SALÆR  
|
GRUNDIG RÅDGIVNING I ØJENHØJDE  
|
FORSIKRET BOLIGADVOKAT  
|
INGEN HANDEL - INTET SALÆR  

Ægtepagt om særeje

Når man indgår ægteskab, etableres der automatisk delingsformue. Det kan derfor være en god idé at tage stilling til, hvordan man i tilfælde af skilsmisse ønsker sin formue fordelt.

Hvis der er delingsformue, fordeles formuen som udgangspunkt lige, uanset at den ene ægtefælles bodel er større end den andens. 

Vil du/I høre mere om jeres muligheder for ægtepagt med særeje, er I mere end velkommen til at give os et kald på tlf. 25 46 32 15 eller udfylde kontaktformularen. 

Vi er klar til at give jer personlig og nærværende rådgivning, der sikrer, at jeres ønsker i forhold til jeres formueforhold kan realiseres.

Er I ikke gift, men har købt bolig sammen, kan det være en ide at få lavet en samejeoverenskomst.

Vil du vide mere om ægtepagter, skal du blot scrolle lidt længere ned. Der har vi samlet svar på de oftest stillede spørgsmål. 

Få et uforpligtende opkald
fra en af vores advokater.

Du skal naturligvis ikke betale
for vores indledende opkald.

Vi vender tilbage
indenfor 24 timer

Se vores priser her

Hvad er en ægtepagt? 

En ægtepagt om særeje er kort sagt en kontrakt, der sikrer jer begge to i tilfælde af, at ægteskabet mod forventning ikke holder. Når en ægtepagt indgås, er det ofte med henblik på at undgå årelange stridigheder og unødvendige advokatomkostninger. Når særejet er besluttet, kan der nemlig aldrig blive tvivl om, hvad der tilhører hvem.

Hvornår er en ægtepagt med særeje nødvendig?

En ægtepagt er for jer, der allerede inden ægteskabet indgås, har en større formue (forventer at arve) eller gæld, den modsatte part ikke skal kunne gøre krav på, eller tvinges til at betale, i tilfælde af, ægteskabet ikke holder. For mange kan det være en tryghed, selvom man som udgangspunkt selvfølgelig ikke regner med at blive skilt.

Hvad betyder særeje?

Har du særeje over en formue eller en ejendom, betyder det, at uanset hvad der sker, tilhører det dig. Tingene kan dog aldrig deles op sort på hvidt. Derfor findes der også forskellige former for særeje. 

De forskellige former for særeje: 

Såfremt man ønsker at oprette en ægtepagt, kan man beslutte at hele eller kun dele af ens formue skal være særeje, hvilket betyder, at særejet ikke skal deles med den anden ægtefælle ved en bodeling eller ved død.

 • Fuldstændigt særeje
 • Skilsmissesæreje
 • Kombinationssæreje
 • Brøkdelssæreje 
 • Sumsæreje

Forskellige typer af særeje

 • Fuldstændigt særeje
  En ægtepagt om fuldstændigt særeje betyder, at uanset om jeres ægteskab ophører i tilfælde af skilsmisse, separation eller død, gælder den aftale der er indgået om særeje - således at særejet ikke skal deles eller indgå i dødsboet.

 • Skilsmissesæreje 
  Har I indgået en aftale om skilsmissesæreje betyder det, at der kun er særeje i forbindelse med skilsmisse. Skulle det ske, at en partner går hen og dør, indgår særejet i boet og skal således ikke skiftes med andre arvinger.

 • Kombinationssæreje
  Kombinationssæreje er en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje, hvor jeres respektive formuer ikke bliver delt ved skilsmisse eller separation. Samtidig skal den længstlevende ægtefælle sikres, når førstafdøde går bort.

  Det betyder, at den førstafdødes ægtefælles formue bliver til formuefællesskab, hvorimod længstlevende ægtefælles formue bliver til fuldstændigt særeje. Det medfører, at den længstlevende beholder hele sin formue.

  At afdødes formue bliver til formuefællesskab betyder, at den bliver delt ligeligt op, så den ene halvdel fordeles mellem eventuelle livsarvinger og længstlevende ægtefælle, mens den anden halvdel udelukkende går til længstlevende ægtefælle.

  Det er den mest fortrukne særejeform.

 • Brøkdelssæreje
  Brøkdelssæreje betyder, at ægtepagten er bundet af procenter og ikke hele formuer eller genstande. Det kunne eksempelvis være en aftale om 25 % af en specifik formue.  

 • Sumsæreje
  Ægtepagt om sumsæreje betyder, at særejet består af en specifik sum. I et ægteskab kan den ene part eksempelvis gå ind til ægteskabet med en formue på 700.000, men lave en ægtepagt der sikrer, at skulle de blive skilt, har den pågældende person særeje på 300.000. De resterende 400.000 vil i stedet fungere som formuefællesskab/delingsformue og blive ligeligt fordelt mellem parterne. 

For mange kan det være uoverskueligt at sætte sig ind i, hvilken særeje form, der passer bedst i jeres specifikke tilfælde. I er derfor mere end velkommen til at give os et kald på tlf. 25 46 32 15 eller udfylde kontaktformularen øverst til højre. 

LÆS OGSÅ: Testamente

Skal I være enige om ægtepagten?

En ægtepagt er kun gyldig, hvis begge parter er indforstået med aftalen, og den er blevet tinglyst. Netop derfor er det vigtigt, at I går til en advokat, der kan sikre, at jeres ønsker er i overensstemmelse med ægtepagtens ordlyd. 

Vi opfordrer ofte, at den ene part kontakter en anden advokat, således at begge parter har en advokat ved deres side, som sikrer, at deres ønsker ikke overhøres.

Tinglysning og registrering af særeje

En ægtepagt om særeje er først gyldig, når den er blevet tinglyst. Det betyder, at jeres særeje skal registreres i det offentlige tinglysningssystem - også kaldet Tinglysningsretten.

Tinglysningen foregår elektronisk på tinglysning.dk, og det er derfor ikke nødvendigt at møde op personligt. Alle informationer indsendes digitalt, og begge parter skal underskrive med NemID.

I forbindelse med tinglysning skal der betales et gebyr. Tinglysningsafgiften for tinglysning af ægtepagt er 1.750 kr.

Ændring af oprettet særeje

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at ophæve eller ændre betingelserne for særeje i sin ægtepagt. Bordet fanger heldigvis ikke - det er muligt at ændre sin ægtepagt, så den passer bedre til ens livssituation.

At ændre et særeje er simpelt - man ændrer simpelthen ægtepagten ved at oprette en ny. Det er også muligt at ophæve særejet og erstatte det med et formuefællesskab gennem en simpel ægtepagt. Formuefællesskab er udgangspunktet, når man indgår et ægteskab, med mindre man netop opretter en ægtepagt om særeje.

Ophævelsesklausuler

Der er undtagelser, når det kommer til ændring af særeje. Det er ikke muligt at ændre betingelserne i andres testamenter eller gavebreve, med mindre der er skrevet ophævelsesklausuler ind.

Det betyder, at hvis din ægtefælle eksempelvis arver en sum penge, og arven i testamentet er givet som særeje, bliver beløbet ikke delt mellem jer i tilfælde af en skilsmisse - uagtet om I har formuefællesskab eller ej.

En ophævelsesklausul giver dog mulighed for at ophæve særejet. Det er dog den, der skriver testamentet (eller gavegiveren), som bestemmer betingelserne for ophævelsen. En almindelig ophævelsesklausul kan være, at særejet ophører efter 10 eller 20 års ægteskab.

Særeje i forbindelse med død

De fleste ægtepar opretter særeje for at sikre sig, hvis det mod forventning skulle ende med en skilsmisse. Det er dog mindst lige så vigtigt at være opmærksom på, hvordan særeje stiller ens partner, når man dør.

Vælger I fuldstændigt særeje, gælder denne form for særeje også efter døden. Det betyder, at man som ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo - arven fra afdøde skal fordeles, og det kan have store økonomiske konsekvenser for den efterladte ægtefælle.

Hvis I vælger skilsmisse- eller kombinationssæreje, vil særejet kun blive aktuelt ved en skilsmisse. I tilfælde af den ene ægtefælles død, bliver særejet i stedet et formuefællesskab, og det er i de fleste tilfælde den bedste måde at sikre sin partner på. Det gør det blandt andet muligt for den længstlevende at sidde i uskiftet bo, og arven til eventuelle (sær)børn udskydes, til den længstlevende ægtefælle er død.

Hvad koster en ægtepagt?

Hos Din Boligadvokat koster en ægtepagt kr. 7.300 kroner. Denne pris inkluderer både møde med advokaten, udarbejdelse af ægtepagt samt tinglysningen af ægtepagten, men ikke selve tinglysningsafgiften på kr. 1.750,00.

Giv os et kald og hør mere om jeres muligheder 

Din Boligadvokat kan sammen med jer finde ud af, hvad der passer bedst i jeres situation. Vi kan kontaktes på tlf. 25 46 32 15 eller via vores kontaktformular. Så ringer vi dig op inden for 24 timer. 

Udtalelse

Jeg er så glad over at jeg fik Advokat Anne Falkenberg ”Din Bolig Advokat” til at forhandle boligprisen på min første lejlighed – Jeg sparede HELE 135.000 på en bolig til 2.2 mill. Det gav mig mulighed for frit at vælge realkredit type i banken - MANGE TAK

Jesper og Charlotte
★ ★ ★ ★ ★

Udtalelse

Advokat Anne Falkenberg har hjulpet mig med køb af en lejlighed (forældrekøb). Alt bliver gennemgået til punkt og prikke, og intet bliver overset af Anne. Hun er meget behagelig og tillidsvækkende. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale, at man benytter advokat Anne Falkenberg

Ali
★ ★ ★ ★ ★